Waterverbinding tussen Katwijk en Rotterdam moet de Vecht van Zuid-Holland worden (21 juni 2007)

De waterverbinding tussen Katwijk en Rotterdam moet de ‘Vecht van Zuid-Holland’ worden zo hebben de provincie, 14 gemeenten, 2 hoogheemraad-schappen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven tijdens een enthousiaste bijeenkomst op 21 juni 2007 in het stadhuis van Leiden eendrachtig besloten. Hiertoe zal een actief promotiebeleid gevoerd gaan worden in combinatie met veel aan te brengen verbeteringen van de faciliteiten voor recreanten langs deze bijzondere waterweg.

Het binnenwater tussen Katwijk/Leiden en Vlaardingen/Rotterdam -de Oude Rijn, de Vliet, de Schie- heeft een indrukwekkende historie en is prachtig om over te varen, langs te fietsen en te wandelen. Bij de watersportende recreant is deze waterverbinding echter nog veel te onbekend, zo is onder meer door een deskundig bureau vastgesteld.

 De provincie, het bedrijfsleven en de gemeenten die liggen aan de Oude Rijn, de Vliet, de Schie en de erop aansluitende waterverbindingen van Midden-Delfland en Westland zijn ervan overtuigd dat van deze (voor een deel) oudste waterweg van Nederland in alle opzichten een goudader is die niet onder doet voor bijvoorbeeld de populaire Vecht. De bestuurders van overheden en het bedrijfsleven menen dat de recreant langs deze route zoveel aan natuurschoon en cultuur geboden kan worden dat investeringen gewenst zijn om dit deel van westelijk Zuid-Holland stevig op de kaart te zetten als aantrekkelijk waterrecreatiegebied. Men is het erover eens dat een gezamenlijke aanpak daarbij noodzakelijk is “om zo het grote recreatieve, toeristische en economische potentieel van deze waterweg in Zuid-Holland optimaal te benutten”.

Voor de gelegenheid was de Romeinse veldheer Corbulo –die in het jaar 47 na Christus zorgde voor de aanleg van wat nu het Rijn-Schiekanaal is- tot leven gewekt om samen met gedeputeerde Manita Koop van de provincie en voorzitter Henriette Welle Donker van het regionaal samenwerkingsverband dat hiervoor is opgericht, een nieuwe website op te starten (zie onderstaande foto).

Deze website zal de gebruikers van het water in Zuid-Holland in het algemeen en de voornoemde vaarroute in het bijzonder voorzien van alle gewenste informatie. Verder besloot men een vaargids te laten maken die watersporters, recreanten en toeristen informeert omtrent de vaarroute Katwijk-Rotterdam en alle mooie dorpen, steden, recreatiegebieden en landschappen die daaraan gelegen zijn. Hierin zal ook veel aandacht geschonken worden aan onder meer leuke aan het water gelegen restaurants, wandel- en fietsroutes, cultuur en historie.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews