Rijnland bestrijdt blauwalg in Vlietland met kleine menginstallatie (juni 2008)

Het hoogheemraadschap van Rijnland legt in recreatiegebied Vlietland bij Leidschendam een menginstallatie aan om de blauwalg te bestrijden. De installatie mengt de blauwalg in het diepe, donkere water van de plas, zodat die niet kan gaan groeien en geen giftige drijflagen kan vormen. Het gaat om een proef met een installatie die kleiner en goedkoper in aanleg en onderhoud is dan gebruikelijk.

Lucht woelt water om, waardoor alg niet kan groeien
Compressiepompen persen lucht in beluchtingsslangen die op de bodem van de plas worden gelegd. De opstijgende lucht woelt vervolgens het water om. Het mengen van water is een van de effectievere methoden om overlast van blauwalg tegen te gaan. In het diepe water kan de alg zich moeilijk vermeerderen. Daarnaast zorgt de menging er voor dat de aanwezige blauwalgen niet kunnen gaan drijven en overlast veroorzaken.

Zo klein mogelijk en op locatie inzetten
De installatie die Rijnland laat aanleggen is een stuk kleiner dan bij andere plassen, omdat het hoogheemraadschap wil onderzoeken hoeveel menging nodig is om het ontstaan van blauwalg tegen te gaan. Door een zo klein mogelijke installatie te bouwen, hoopt Rijnland te kunnen besparen op de kosten. De installatie pakt de algen vooral op die plaatsen aan waar overlast ontstaat. Als blijkt dat de nieuwe installatie de bloei van blauwalgen niet kan voorkomen, kan zij eenvoudig worden uitgebreid. Voor de monitoring van de effectiviteit van de installatie werkt Rijnland onder andere samen met onderzoeksbureau Deltares.

Meer informatie:

·  Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden, (071) 306 30 63
www.rijnland.net

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews