Verbetering van de veiligheid recreatie- en natuurwaarden van de Meeslouwerplas in Vlietland

26 augustus 2009 - Waarschuwing bij de Meeslouwerplas voor verzakte oevers.De afkalvende oevers van de Meeslouwerplas (recreatiegebied Vlietland) in Leidschendam-Voorburg worden versterkt. De oevers zullen glooiend gaan aflopen waardoor ze stabieler en natuurvriendelijker worden.

Baggerschepen van BAM beginnen naar verwachting medio volgend jaar met het storten van grote hoeveelheden grond langs de noordwestelijke rand van de plas. Het gaat om in totaal acht miljoen ton grond die onder meer vrijkomt bij de verdieping van de A4 bij Leiderdorp.

De opdracht omvat een complete herinrichting van de Meeslouwerplas die de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in het gebied sterk ten goede komen. Het project heeft een maximale looptijd van tien jaar zodra de vergunningen zijn verleend.

De opdracht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de diverse natuur- en milieuorganisaties in het gebied, Recreatiecentrum Vlietland, de gemeente Leidschendam-Voorburg, het Hoogheemraadschap van Rijnland en omwonenden.

Nieuw natuur / geluidsscherm
Het 'verondiepen' van de plas langs de oevers (nu op sommige plaatsen meer dan dertig meter diep) zal een positieve invloed hebben op de flora- en fauna, de waterkwaliteit en de recreatiewaarden in het gebied. Ook de oevers van de twee eilanden tussen de Meeslouwerplas en de recreatieplas zal BAM met grond versterken.

Verder legt de aannemer langs de noordwestelijke kant een stelsel van kreken aan, wat de vis- en vogelstand aanmerkelijk zal verbeteren. Biologen en andere deskundigen hebben dit krekenstelsel ontworpen.

Om het verkeersgeluid van de A4 te verminderen, zal tussen de snelweg en Vogelplas de Starrevaart/Vlietland binnen vier jaar een drie kilometer lang geluidsscherm worden aangelegd.

Tot slot vervangt BAM de verouderde Bailey-brug tussen de Vliet en de recreatieplas. Er komt een brug die door watersporters is te bedienen, zodat zij van de Vliet naar het recreatiegebied of vice versa kunnen varen. De Vlietlandmeren zijn daardoor in de toekomst makkelijker te bereiken voor watersporters.

Te steil afgegraven
Met de overeenkomst is na jarenlange discussie een oplossing gevonden voor de onveilige situatie voor recreanten van de Meeslouwerplas. Begin jaren negentig verdwenen voor het eerst delen van de oevers in de dertig meter diepe plas. De provincie verbood daarom de toegang tot de bewuste oevers.

Oorzaak voor de afkalving is de zandwinning die in het verleden in de plas heeft plaatsgevonden. Op sommige plaatsen zijn destijds de oevers te steil afgegraven waardoor ze instabiel zijn geworden.

Voor omwonenden en geïnteresseerden zal de provincie binnenkort een informatie-avond organiseren.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews