Plannen Vlietland gaan door (21 juli 2010)

DEN HAAG - Dankzij de goedkeuring door de Raad van State van het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland vandaag (woensdag 21 juli) kan de inrichting van dit (300 hectare metende) recreatiegebied, in vergelijking tot de huidige situatie sterk worden verbeterd ten behoeve van de dag- en verblijfsrecreatie. Alle bezwaren tegen het bestemmingsplan werden ongegrond verklaard.

Initiatiefnemer van de plannen voor de verdere inrichting van Vlietland, directeur van Recreatiecentrum Vlietland B.V. , Bart Carpentier Alting, is “ontzettend blij dat nu -na een goedkeuringsprocedure van maar liefst 24 jaar (!)- eindelijk begonnen kan worden om Vlietland een van de allermooiste recreatiegebieden van Nederland te maken”.

De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met meer openbare fiets- en voetpaden, stranden, een watergangenstelsel met aanzienlijk meer oppervlaktewaterberging, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere openbare recreatiemogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel. De toevoeging van nieuwe recreatie- en verblijfsvoorzieningen in Vlietland -waaronder 102 recreatiewoningen en 120 recreatieappartementen- zal er verder voor zorgen dat Vlietland gebruikt kan worden in maanden, dagen en tijden dat het nu stil is in het gebied, waardoor het maatschappelijk rendement en de sociale controle zal worden verhoogd hetgeen ook ten goede zal komen aan de veiligheid in het gebied.

De nieuwe voorzieningen worden gesitueerd op gronden waarvan in de praktijk is gebleken dat deze niet of nauwelijks gebruikt worden. Een en ander zal zodanig worden ingepast in het landschap dat het gebied ook naar buiten toe zijn landelijke karakter behoudt. Naast de genoemde en reeds bestaande faciliteiten voorziet het bestemmingsplan ook in de inrichting van een avonturenterrein, tennisbanen, een midgetgolfbaan, een jeu de boules baan, nieuwe restaurants en horeca uitgiftepunten, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot. Verder kunnen er bij de recreatiewoningen en recreatie-appartementen openbare centrale voorzieningen worden gerealiseerd ter ondersteuning van het recreatief verblijf in Vlietland. In het noorden van Vlietland zullen openbare golfvoorzieningen worden gerealiseerd. Het is de bedoeling in de toekomst een volwaardige 9- of indien mogelijk een 18 holes golfbaan aan te leggen die voornamelijk zal komen te liggen op de naast Vlietland gelegen grond die binnen de grenzen valt van de gemeente Leiden.

De in opdracht van de gemeente Leidschendam Voorburg verrichte onderzoeken hebben uitgewezen dat de natuur geen schade zal ondervinden als gevolg van de geplande verdere inrichting van Vlietland en dat er zelfs natuurwaarden aan toegevoegd worden door onder meer een natuurvriendelijke inrichting van de oevers en gronden (waaronder die ten behoeve van golfvoorzieningen). Onlangs is opdracht gegeven tot aanleg van een geluidsscherm tussen Vlietland en de Rijksweg A4. Hierdoor zal de recreatiewaarde van Vlietland ook aanmerkelijk worden verhoogd.

De verdere inrichting van Vlietland zal zorgen voor extra werkgelegenheid, een positief economisch effect op de regio en verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in Leidschendam Voorburg en omstreken. De provincie, de regio en de gemeente zullen zich na realisering van de verdere inrichting van Vlietland beter dan voorheen kunnen profileren op het recreatief/toeristisch vlak.

Naast de Rijksoverheid, de Tweede Kamer, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam Voorburg en veel gebruikers van Vlietland hebben ook organisaties als de ANWB, het MKB, de Kamer van Koophandel en vele op recreatie gerichte verenigingen en organisaties schriftelijk kenbaar gemaakt enthousiast te zijn over de beoogde verdere inrichting en verbetering van Vlietland en het maatschappelijk rendement dat deze aan het gebied zal toevoegen.

Naar verwachting zal eind 2010 begonnen kunnen worden met de eerste werkzaamheden ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van de voorzieningen in Vlietland.

Bron: de Weekkrant

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews