Skip to main content

Eerste Vaargids Zuid-Holland West uitgereikt (27 juni 2008)

Afgelopen vrijdagmiddag (27 juni 2008) heeft de Vereniging Water Stad Land (VWSL) het eerste exemplaar van de Vaargids Zuid-Holland West feestelijk uitgereikt aan de heer Ko Droogers, regiomanager van de ANWB. De uitreiking werd gedaan door wethouder Tilly Zwartepoorte, secretaris VWSL (en wethouder recreatie en toerisme van Leidschendam-Voorburg), en Henriëtte Welle Donker, directeur van het Projectbureau van de VWSL.

De presentatie vond plaats vanuit een sloep bij houtzaagmolen De Salamander langs de Vliet in Leidschendam. De Vaargids Zuid-Holland West is bedoeld om de recreatietoervaarder te laten zien welke geweldige mogelijkheden o.a. de Vliet en de Schie te bieden heeft (zie het persbericht dat ook als bijlage is toegevoegd) . Vereniging Water Stad Land Zuid-Holland West

De Vereniging Water Stad Land Zuid-Holland West bestaat uit de gemeenten en hoogheemraadschappen die liggen langs het doorgaand vaarwater, het Rijn-Schiekanaal en de daarop aangesloten wateren.

Op de foto staan v.l.n.r. Charles Corver (MKB Leidschendam Voorburg), Ko Droogers, Gohdar Massom, Tilly Zwartepoorte, Janny Zeer. Bart Carpentier Alting, Henriette Welle Donker, Roel Jense en Dick Baaij (de auteur en uitgever van de Vaargids Zuid-Holland West).

De 15 leden werken aan het beter benutten van het economisch potentieel van dit vaarwater in relatie tot het toeristisch recreatief gebruik en het opheffen van bestaande belemmeringen. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan de wisselwerking tussen water,stad en land. Zie voor achtergrondinformatie ook het in 2007 verstuurde persbericht met de kop ‘Waterverbinding tussen Katwijk en Rotterdam moet de Vecht van Zuid-Holland worden!’.

Op de foto  staan in de sloep v.l.n.r. Ko Droogers, Tilly Zwartepoorte en Henriette Welle Donker. Op de kant staan v.l.n.r. Gohdar Massom (provincie Zuid-Holland), Janny Zeer (gemeente Delft), Roel Jense en Bart Carpentier Alting (vrijwilligers van de VWSL die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van de Vaargids Zuid-Holland West).

(Foto's gemaakt door Bo Beckman):

Voor meer informatie: Bart Carpentier Alting (vrijwilliger van de VWSL) telefoon 0654662004.